ActSafe Lifting goods & personnel professional ACX

Cel:

Celem szkolenia jest poznanie zasad używania i działania urządzenia ActSafe ACX Power Ascender przy transporcie ładunków oraz ludzi do miejsc ciężko dostępnych.

Tematyka:

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w profesjonalną wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Bezpieczeństwa pracy z urządzeniem ActSafe ACX Power Ascender,
  • Bezpieczeństwa przy podnoszeniu sprzętu, ładunków oraz ludzi,
  • Zagrożeń towarzyszących pracy z bateriami Li-Ion i dbaniu o te baterie,
  • Właściwego używania odpowiednich lin przy ActSafe ACX Power Ascender,
  • Działania i prawidłowego funkcjonowania ActSafe ACX Power Ascender,
  • Procedur awaryjnych przy używaniu ActSafe ACX Power Ascender.

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia,
  • Ważny kurs GWO WAH,
  • Ważny certyfikat Rope Based Access,
  • Doświadczenie z urządzeniem ActSafe ACX Power Ascender.

Cel:

Upon completion of this course delegates can:

 Assess when ActSafe Power ascender must not be used,

 Describe and implement the general safety guidelines when working with ActSafe Power Ascender,

 Describe and implement the basic requirements for equipment lifting,

 Describe the risks of working with Li-Ion batteries and how to take care of them,

 Tell what ropes must be used when working with SKYLOTEC ActSafe Power Ascender,

 Describe all the ascender’s parts and controls and their functions,

 Demonstrate a pre use check of the ascender,

 Demonstrate how to feed the rope correctly into the ascender,

 Demonstrate correct use of backup devices when working with ActSafe Power Ascender,

 Demonstrate the 4 lifting setups for both personnel and equipment lifting, and how to change between them while maintaining 100% tie-off,

 Demonstrate emergency and rescue procedures.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

8h

Liczba uczestników:

max 4

Języki:

Angielski/Polski