Hydraulic

Tematyka:

Celem modułu hydraulicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych zadań hydraulicznych (nadzorowanych przez osobę kompetentną), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony indywidualnej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Podstaw hydrauliki,
  • Zagrożeń związanych z pracami hydraulicznymi,
  • Zastosowań różnych typów pomp, siłowników i zaworów,
  • Pracy i obsługi akumulatorów pneumatyczno-hydraulicznych,
  • Funkcji różnych typów czujników,
  • Interpretacji i czytania podstawowych schematów hydraulicznych,
  • Dokonywania poprawnych pomiarów ciśnienia w układach hydraulicznych.

Warunki uczestnictwa:

  • Rejestracja w systemie WINDA

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

12 godzin

Liczba uczestników:

12 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski