ActSafe Lifting goods ACX

Tematyka:

Celem szkolenia jest poznanie zasad używania i działania urządzenia ActSafe ACX Power Ascender przy transporcie ładunków do miejsc ciężko dostępnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Bezpieczeństwa pracy z urządzeniem ActSafe ACX Power Ascender,
  • Bezpieczeństwa przy podnoszeniu sprzętu i ładunków,
  • Zagrożeń towarzyszących pracy z bateriami Li-Ion i dbanie o te baterie,
  • Właściwego używania odpowiednich lin przy ActSafe ACX Power Ascender,
  • Działania i prawidłowego funkcjonowania ActSafe ACX Power Ascender,
  • Procedur awaryjnych przy używaniu ActSafe ACX Power Ascender.

Warunki uczestnictwa:

• Aktualne świadectwo zdrowia, • Ważny kurs GWO WAH.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

5 godzin

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski