ActSafe Lifting goods and Personnel ACX

Tematyka:

Celem szkolenia jest poznanie zasad używania i działania urządzenia ActSafe ACX Power Ascender przy transporcie ładunków oraz ludzi do miejsc ciężko dostępnych.

  • Po ukończeniu szkolenia Bezpieczeństwa pracy z urządzeniem ActSafe ACX Power Ascender,
  • Bezpieczeństwa przy podnoszeniu sprzętu, ładunków oraz ludzi,
  • Zagrożeń towarzyszących pracy z bateriami Li-Ion i dbaniu o te baterie,
  • Właściwego używania odpowiednich lin przy ActSafe ACX Power Ascender,
  • Działania i prawidłowego funkcjonowania ActSafe ACX Power Ascender,
  • Procedur awaryjnych przy używaniu ActSafe ACX Power Ascender.

uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia,
  • Ważny kurs GWO WAH.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

16 godzin

Liczba uczestników:

4 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski