Electrical

Tematyka:

Celem modułu elektrycznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań elektrycznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Podstaw elektryczności,
  • Zagrożeń związanych z pracami elektrycznymi,
  • Funkcji i symboli elementów elektrycznych,
  • Funkcji różnych typów czujników,
  • Interpretowania prostego schematu elektrycznego i sposobów montowania go na obwodzie,
  • Dokonywania poprawnych i bezpiecznych pomiarów.

Warunki uczestnictwa:

  • Rejestracja w systemie WINDA.

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

12 godzin

Liczba uczestników:

8 uczestników maksimum

Języki:

Angielski\Polski