Mechanical

Tematyka:

Celem modułu mechanicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań mechanicznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Głównych elementów i układów mechanicznych oraz podstaw działań turbin wiatrowych,
  • Zagrożeń związanych z pracą z układami mechanicznymi,
  • Zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontrola,
  • Praktycznego wykorzystania ręcznych narzędzi do dokręcania i mierzenia,
  • Prawidłowego użycia hydraulicznych narzędzi do dokręcania i naciągania,
  • Zasad funkcjonowania skrzyń biegów,
  • Funkcji układu hamulcowego, azymutowania, chłodzenia i smarowania oraz ich kontroli.

Warunki uczestnictwa:

  • Rejestracja w systemie WINDA

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

16 godzin

Liczba uczestników:

12 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski