Enhanced First Aid

Tematyka:

Opis szkolenia:

Szkolenie Enhanced First Aid (EFA) umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej. Po ukończeniu kursu GWO EFA, uczestnicy będą potrafili bezpiecznie, efektywnie oraz natychmiast udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, w odległych obszarach, w celu ratowania życia poszkodowanego przy użyciu sprzętu ratowniczego i wsparciu telekonsultacji medycznej.

 

Cele kształcenia:

 

  • Uczestnicy szkolenia mogą wziąć odpowiedzialność za udzielanie bezpiecznej, efektywnej i natychmiastowej zaawansowanej pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia nagłego wypadku w środowisku turbin wiatrowych (WTG)
  • Uczestnicy szkolenia mogą udzielać pomocy samodzielnie w odległych rejonach z użyciem zaawansowanego sprzętu ratowniczego i przy wsparciu telekonsultacji medycznej.

Wymagania wstępne

  • Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkoleniu Enhanced First Aid (EFA) muszą być zdrowi oraz zdolni do pełnego uczestnictwa.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

3 dni

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski