First Aid

Tematyka:

Celem tego modułu jest nauczenie uczestników udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w obszarze turbin wiatrowych zgodnie z wytycznymi GWO First Aid poprzez ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Udzielania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Rozpoznawania objawów i reagowania na poważne obrażenia ciała oraz zachorowania,
  • Kolejności działań w sytuacjach awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych,
  • Poprawnego użycia środków służących do udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze schematem podstawowego badania C-A-B-C-D-E,
  • Poprawnego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
  • Poprawnego wykonania badania dalszego w trakcie udzielania pierwszej pomocy,
  • Poprawnego użycia sprzętu do udzielania pierwszej pomocy w oparciu o scenariusz ćwiczeniowy.

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

8 godzin

Liczba uczestników:

12 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski