Manual Handling

Tematyka:

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przenoszenia ręcznego, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego, wypracowania prawidłowych oraz bezpiecznych nawyków związanych z przenoszeniem ręcznym w środowisku turbin wiatrowych, w zgodzie z GWO Manual Handling.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Istoty wykonywania pracy w sposób rozsądny i bezpieczny oraz w zgodzie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • Identyfikacji zagrożeń przy wykonywanych pracach, które mogą mieć negatywny wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy,
  • Bezpiecznych praktyk w trakcie przenoszenia ręcznego, w tym prawidłowej obsługi sprzętu,
  • Identyfikacji objawów i symptomów wynikających z nieprawidłowego zastosowania technik przenoszenia ręcznego,
  • Umiejętności rozwiązywania problemów, w temacie przenoszenia ręcznego, w środowisku turbin wiatrowych,
  • Technik redukujących ryzyko w trakcie przenoszenia ręcznego.

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

4 godziny

Liczba uczestników:

12 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski