Slinger Signaller (SLS)

Tematyka:

Celem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie delegatowi wspierania i dbania o siebie i innych podczas pracy z sygnalizacją procową w branży wiatrowej poprzez posiadanie wymaganej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego i skutecznego wykonywania powierzonych zadań.

Po ukończeniu kursu praktykant nabędzie umiejętności i podstawową wiedzę z zakresu:

  • Podłączanie i odłączanie ładunku do i od urządzenia do podnoszenia dźwigu.
  • Inicjowanie i kierowanie bezpiecznym ruchem żurawia, w tym wielokrotne sygnalizatory odrzutowe podczas podnoszenia ograniczonego lub ślepego.
  • Przestrzeganie swojej roli i obowiązków podczas podnoszenia.
  • Przeprowadzanie wizualnej kontroli przed i po osprzętu do podnoszenia i ładunku.
  • Obsługa akcesoriów do podnoszenia.
  • Zapewnienie bezpiecznego podnoszenia i układania ładunku.
  • Zawieszanie różnego rodzaju ładunków w zależności od wagi, środka ciężkości, kształtu i rozmiaru.
  • Przeprowadzanie ogólnych rutynowych dźwigów zgodnie z planem dźwigów.
  • Przestrzeganie instrukcji/procedur ustanowionych przez pracodawcę w celu zarządzania podnoszeniem.
  • Zapewnienie prawidłowego użytkowania i konserwacji sprzętu oraz zgłaszania usterek.

Warunki uczestnictwa:

WINDA ID

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

2 dni

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski