Fire Awareness

Tematyka:

Celem szkolenia jest zdobycie należytej wiedzy, dotyczącej reakcji na pożar w nagłych wypadkach, dzięki wiedzy teoretycznej i ćwiczeniom praktycznym z zakresu prewencji pożarowej, prawidłowego oszacowania pożaru jak również sprawnego i skutecznego gaszenia pożaru przy użyciu podstawowych środków gaśniczych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Rozprzestrzeniania się i przebiegu pożaru
  • Przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i powiązanych zagrożeń
  • Rozpoznawania oznak pożaru w turbinach
  • Tworzenia planu awaryjnego dla turbin wiatrowych w tym wykrywania pożaru oraz procedur ewakuacyjnych
  • Przeprowadzenia skutecznej akcji gaszenia pożaru w turbinie wiatrowej

Warunki uczestnictwa:

Aktualne świadectwo zdrowia

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

4 godziny

Liczba uczestników:

12 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski