She Rescue

Tematyka:

Celem tego szkolenia jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursie z pracy na wysokości o urządzenie ratunkowe SHE Rescue, stosowane na turbinach wiatrowych ENERCON.
Dzięki możliwości przećwiczenia scenariuszy ratunkowych z nowym urządzeniem, kursanci nabywają umiejętności przydatne w sytuacjach awaryjnych właściwych dla specyficznego typu turbiny.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy posiądą umiejętności oraz wiedzę z praktycznego użycia oraz konstrukcji urządzenia She Rescue Lift. Trening składa się z:

  • Przedstawienia użyteczności urządzenia She Rescue Lift,
  • Praktycznych ćwiczeń ratowniczych i ewakuacyjnych,
  • Wskazania przewag i zalet urządzenia She Rescue Lift.

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia,
  • Ważny kurs GWO WAH.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

6 godzin

Liczba uczestników:

12 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski