Gearbox inspection and oil sampling (SGTT SE-P-50545)

Tematyka:

Celem tego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu procedur kontroli przekładni, w tym identyfikacji różnych rodzajów uszkodzeń zębów i łożysk oraz ustalania przyczyn powstawania tych uszkodzeń. Dodatkowo, kurs ten obejmuje pobieranie próbek oleju.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Potrafić dobrać właściwą dokumentację do wykonania kontroli przekładni,
  • Wiedzieć, jak przeprowadzić kontrolę skrzyni przekładniowej zgodnie z instrukcją pracy,
  • Umieć pobrać próbkę oleju zgodnie z instrukcją pracy,
  • Potrafić wymienić filtr wewnętrzny i sklasyfikować poziom zanieczyszczeń,
  • Wiedzieć, jak odpowiednio wypełnić listę kontrolną po zakończonej pracy.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone moduły: SE-P-50510 SGTT – General Technical Safety Awareness eLearning,
  • SE-P 07900 Technical Safety Training
  • SE-P-50540 SGTT – Gearbox Inspection and Oil Sampling eLearning.

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

4 godziny

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski