Bolt Tightening (SGTT SE-P-50535)

Tematyka:

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie technik dokręcania i wypełniania szczelin oraz użycia narzędzi hydraulicznych w Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje zdolność bezpiecznego i kompetentnego dokręcania i napinania śrub oraz wypełniania szczelin między sekcjami wieży turbiny wiatrowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Wiedzieć, jak znaleźć dokumentację dotyczącą dokręcania, napinania i wypełniania szczelin,
  • Umieć używać kluczy dynamometryczny do prawidłowego dokręcania śrub,
  • Posiadać umiejętności w zakresie kontroli, montażu/demontażu i regulacji hydraulicznych narzędzi zakręcających i napinających,
  • Posiadać umiejętności w zakresie wykorzystania hydraulicznych narzędzi zakręcających i napinających podczas pracy,
  • Posiadać umiejętności w zakresie kontroli, pomiarów i wypełniania listy kontrolnej jako element wypełniania szczelin,
  • Wiedzieć, jak używać narzędzi do wypełniania szczelin na wieżach, postępując zgodnie z odpowiednią procedurą.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone moduły: SE-P-50510 SGTT – General Technical Safety Awareness eLearning
  • SE-P 07900 Technical Safety Training
  • SE-P-50530 SGTT – Bolt Tightening Training eLearning.

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

1 dzień

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski