Hand Tool (SGTT SE-P-50555)

Tematyka:

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie narzędzi ręcznych stosowanych w Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje umiejętność bezpiecznego i kompetentnego sprawdzania, przygotowania, stosowania i konserwacji różnych rodzajów narzędzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Potrafić zidentyfikować właściwe narzędzia ręczne i elektryczne potrzebne do wykonania określonego zadania,
  • Umieć sprawdzić stan narzędzi pod względem uszkodzeń i zużycia – Wie, jak zidentyfikować właściwe akcesoria do zabezpieczenia narzędzi przed upadkiem dla różnych typów narzędzi ręcznych i umie je prawidłowo dopasować,
  • Potrafić określić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, którego należy używać przy korzystaniu z różnych rodzajów narzędzi ręcznych.

Warunki uczestnictwa:

  • SE-P-50510 SGTT – General Technical Safety Awareness e-learning,
  • SE-P 07900 Technical Safety Training
  • SE-P-50550 SGTT – Hand Tool Training eLearning

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

2 godziny

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski