LOTO Awareness (SGTT SE-P-50565)

Tematyka:

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie procedur izolacji energetycznej Siemens Gamesa Energy Isolations Procedures (EIP) stosowanych do wykonywania Lock-Out Tag-Out (LOTO) na układach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje umiejętność bezpiecznej i kompetentnej pracy w środowisku objętym LOTO.

Szkolenia uczestnicy będą:

  • Wiedzieć, jak zidentyfikować dokumentację i wyposażenie potrzebne do prawidłowego wykonania LOTO na częściach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych/pneumatycznych,
  • Prawidłowo wykonywać procedury izolacji energetycznej (EIP) na częściach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych/pneumatycznych,
  • Rozumieć znaczenie wykonywania LOTO.

Warunki uczestnictwa:

Ukończone moduły:

  • SE-P-50510 SGTT – General Technical Safety Awareness eLearning

or

  • SE-P 07900 Technical Safety Training,
  • SE-P-50560 SGTT – LOTO Awareness eLearning.

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

2 godziny

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski\Polski